Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

«Yγειονομικoί έλεγχοι ενόψει της εορταστικής περιόδου τoυ Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου»