Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Άσκηση κλινικού έργου από ιατρούς Πανεπιστημιακούς Υπότροφους, που απασχολούνται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Συνημμένο Αρχείο: