Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έγγραφο του Ι.Σ.Έβρου προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.- Υπερσυνταγογράφηση & Διευκρινίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ.