Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έγγραφο του Σ.Ε.Υ.Π.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Θεσσαλονίκης-Β.Ελλάδος στον υφυπουργό υγείας κ. Α. Μπέζα

Συνημμένο Αρχείο: