Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων για τα νοσοκομεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με το ποσό των 3.300.000,00 ευρώ

Συνημμένο Αρχείο: