Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων