Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ανακοίνωση Σ.Ε.Υ.Π. ΠΕ.Δ.Υ.(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Θεσσαλονίκης - Β.Ελλάδος σχετικά με τη μισθοδοσία γιατρών οδοντιάτρων ΠΑΑ στο ΠΕ.Δ.Υ.

Συνημμένο Αρχείο: