Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ε.Ι.ΝΟ.Κ.Υ.Ξ. & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας κοινοποιώ την ανακοίνωση της ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ για το επιχειρούμενο κλέισιμο του ΕΟΠΥΥ ΞΑΝΘΗΣ την Δευτέρα το πρωί και την απόλυση των εργαζομένων εκεί γιατρών και λοιπού προσωπικού.

Η κυβέρνηση πριν καν δημοσιευθεί ο νόμος στο ΦΕΚ διατάζει την παράδοση του εξοπλισμού των ιατρείων. ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΠΜ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ). Έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής πολλά σωματεία και εκτός του χώρου της Υγείας.

Αδαμίδης Δημήτρης