Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Απάντηση του Υφυπουργού Υγείας, κ. Αντώνη Μπέζα, σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τον έλεγχο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας από Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (ΙΕΕ)

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού

Αθήνα, 13.3.2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τον έλεγχο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ  ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας από Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (ΙΕΕ).

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Είναι η πρώτη φορά που στη χώρα εισάγεται η λογική του ιατρικού και οικονομικού ελέγχου και επίσης είναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα πλήρους και έγκαιρης εκκαθάρισης των παραστατικών των παρόχων. Πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία και το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζει (γιατί αποκαλύπτει μη αποδεκτές δαπάνες) και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ εξασφαλίζει και τους ιδιώτες παρόχους διευκολύνει γιατί θα υπάρξει γρήγορη εκκαθάριση των απαιτήσεων τους. Όπως όμως είναι φυσικό μια τέτοια πρωτόγνωρη διαδικασία δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί για πρώτη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ΕΟΠΥΥ δε διενεργεί τους ελέγχους αλλά θέτει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν αυτές οι ΙΕΕ, «πιστοποιεί» ότι πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, θέτει τη μεθοδολογία και τις προδιαγραφές διενέργειας των ελέγχων και παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων».   

 «Πρέπει εδώ να αναγνωρίσω ότι κατά την εξέλιξη του έργου στην πρώτη εφαρμογή του έγινε εμφανής η πολυπλοκότητά του. Ωστόσο, μετά από συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, οι πάροχοι υπηρεσιών της λεγόμενης «κλειστής περίθαλψης» (ιδ. κλινικές, ψυχιατρικές κλινικές, προνοιακά ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες αιμοκάθαρσης, κλινικές ειδικού καθεστώτος) ανταποκρίθηκαν και υπέγραψαν συμβάσεις με τις ΙΕΕ και η διαδικασία του ελέγχου έχει δρομολογηθεί. Αντίθετα, οι πάροχοι «ανοικτής περίθαλψης» (διαγνωστικά κέντρα, κλινικοεργαστηριακοί ιατροί και φυσικοθεραπευτές) δεν έχουν ακόμα υπογράψει συμβάσεις λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στο υψηλό κόστος των ελέγχων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από τις ΙΕΕ. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΙΕΕ και των παρόχων «ανοικτής περίθαλψης», το Υπουργείο Υγείας έλαβε απόφαση να εξαιρεθούν από τον οικονομικό έλεγχο των ΙΕΕ οι πάροχοι «ανοικτής περίθαλψης» και οι ΙΕΕ να αναλάβουν μόνο τον ιατρικό – κλινικό έλεγχο των περιστατικών του 2013 για τις κατηγορίες αυτές, ενώ ο έλεγχος των παραστατικών και η εκκαθάριση των λογαριασμών του 2013 ανατέθηκε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Στόχος της απόφασης αυτής είναι να μειωθεί το κόστος των ελέγχων των ΙΕΕ για τις κατηγορίες παρόχων «ανοικτής περίθαλψης», ώστε να προχωρήσουν στη σύναψη συμβάσεων. Ο κλινικός-ιατρικός έλεγχος και η εκκαθάριση των απαιτήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ του 2013 προβλέπεται στο ν.4172/2013 και πρέπει να υλοποιηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω. Γι αυτό και καλώ τις ΙΕΕ και τους παρόχους «ανοικτής περίθαλψης» που δεν έχουν ακόμη συμβάσεις, να τις υπογράψουν».