Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Αποφάσεις έκτακτου Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. 10 10 2013

Αθήνα,14/10/2013Αποφάσεις έκτακτου Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ στις 10/10/2013

 

Στις  10/10/2013 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ όπου εξετάστηκαν και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι :
1)    Κλιμακωτό rebate :
Η εφαρμογή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αποτελεί την μερική υλοποίηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας για την περιστολή των δαπανών και την καταστολή της προκλητής ζήτησης σύμφωνα με το παράρτημα της σύμβασης μας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο ποσό ανέκπτωτο και κλιμάκωση πέραν του 25% στο rebate για ποσά άνω των 16.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ισότιμα ο τζίρος των 16.000 ευρώ με αυτό των 100.000 ευρώ και άνω.
2)    Claw back :
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα μικρά εργαστήρια έφτασαν στο όριο του λειτουργικού τους κόστους.
Μία νέα οικονομική επιδρομή, επιπλέον του rebate θα προκαλέσει αναστολή λειτουργίας για τους περισσότερους.
Αν η ηγεσία του Υπ. Υγείας θέλει να διατηρήσει τα 3.000 εργαστήρια που εξυπηρετούν το 95% της Π.Φ.Υ. της χώρας θα πρέπει να αναθεωρήσει το claw back και να μην το εφαρμόσει στην πράξη ή να το εφαρμόσει για ποσά άνω των 100.000 ευρώ μηνιαίου τζίρου.
3)    Νομικές ενέργειες:
Αποφασίστηκε η έναρξη νομικών ενεργειών εκτός των άλλων και για το θέμα της αναδρομικότητας των προαναφερόμενων μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των παρόχων.
4)    Κινητοποιήσεις:
Αποφασίστηκε η προετοιμασία για ενδεχόμενες κινητοποιήσεις με ενημέρωση των μελών μας.
Για ό,τι αφορά παραινέσεις άλλων ενώσεων παρόχων υγείας σχετικά με κοινές κινητοποιήσεις, η θέση μας είναι ότι αν θέτουν σαν προϋπόθεση την κατάργηση του κλιμακωτού rebate που πλήττει λιγότερο τα μικρά εισοδήματα σε σύγκριση με την καθολική εφαρμογή του ισοπεδωτικού claw back, εμείς θα κινηθούμε αυτόνομα.
Θα μπορούσαμε ενδεχομένως από κοινού να επανεξετάσουμε σε αντικατάσταση των προαναφερόμενων μέτρων την επιβολή plafond που εξασφαλίζει σταθερές δαπάνες για την πολιτεία και εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των παρόχων.
5)    Πληθυσμιακά κριτήρια:
Θα δηλώσουμε σε κάθε επίπεδο την αντίθεση μας στην κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων στην εγκατάσταση μηχανημάτων ιοντίζουσας ακτινοβολίας με επιχείρημα την προστασία του Ελληνικού λαού από την ακτινοβολία αυτή, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και την προστασία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την προκλητή ζήτηση.


Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου                             Ι. Κλεινάκης