Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

α. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εποχική γρίπη β. Συμπληρωματικές οδηγίες για την πιθανή έκθεση σε λύσσα

Οι παρούσες οδηγίες στόχο έχουν να συμπληρώσουν τις ισχύουσες οδηγίες που έχουν ήδη
αποσταλεί στις Μονάδες και Υπηρεσίες Υγείας.................
ΠΗΓΗ:ΥΥΚΑ