Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Για την πορεία αποπληρωμής εφημεριών Ιανουαρίου-Μαρτίου

Από επικοινωνία που είχαμε με αρκετές Ενώσεις Γιατρών έχουμε αποκομίσει το συμπέρασμα πως σε αρκετά Νοσοκομεία η διαδικασία αποπληρωμής των εφημεριών Ιανουαρίου-Μαρτίου προχωρά με πολλά προβλήματα, ενώ απεναντίας σε ορισμένα άλλα έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ως Νοσοκομεία που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναφέρουμε εκείνα της Χαλκιδικής, Χαλκίδας και Ρόδου, όπου εγκρίθηκαν τα εντάλματα και από τους Επιτρόπους και είναι έτοιμα για ανάρτηση στην ΕΑΠ.

Απεναντίας σε άλλα Νοσοκομεία εμφανίζονται προβλήματα, είτε με τις οικονομικές τους υπηρεσίες, είτε με τους Επιτρόπους, οι οποίοι προβάλλουν ανερμάτιστες δικαιολογίες.

Σημειώνουμε πως η ΟΕΝΓΕ  έχει ζητήσει να παραμείνει η ΕΑΠ ανοιχτή και τις επόμενες μέρες, ώστε να αναρτηθούν έτοιμα εντάλματα και να καταβληθούν στις 27 Μαΐου.

 

Παράκληση οι Ενώσεις να στείλουν στην ΟΕΝΓΕ* σύντομο ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία αποπληρωμής εφημεριών Ιανουαρίου-Μαρτίου, αναφέροντας και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να υπάρξει ανάλογη παρέμβαση από την Ομοσπονδία.

 

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας
 

* Το e-mail της ΟΕΝΓΕ είναι oengegr@gmail.com

Πηγή: http://www.ygeianet.gr