Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δελτίου Τύπου 05-12-2012 Παράλληλη σύναψη ατομικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με παρόχους – φαρμακοποιούς