Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δελτίο Τυπου ΠΙΣ: Συνάντηση προέδρου ΠΙΣ με Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού