Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ

Με αφορμή την ανάρτηση του προσχεδίου νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης,.....
ΠΗΓΗ:ΠΙΣ