Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Διατάξεις του 3ου Μνημονίου που αφορούν στην υγεία (σελ. 57 και 93-94)