Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Η διερεύνηση και αντιμετώπιση νεφρολογικών παθήσεων στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη του Παθολόγου,Θεσσαλονίκη, Πολιτιστικό-Εκπαιδευτικό Κέντρο «Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ», 21 & 22 Μαρτίου 2014

Ενημερωτικό Δελτίο - Πρόσκληση


Πολιτιστικό-Εκπαιδευτικό Κέντρο
«Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ»
21 & 22 Μαρτίου 2014

Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.)
σε συνεργασία με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

διοργανώνει και σας προσκαλεί στην

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑμε θέμα:
Η διερεύνηση και αντιμετώπιση νεφρολογικών παθήσεων
στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη του Παθολόγου

 

Βρείτε  εδώ
το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δείτε εδώ
τοΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη Διημερίδα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Β.Ε. http://www.epbe.gr

ΣΥΜΕΤΟΧΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Η συμμετοχή στις εργασίες της Διημερίδας είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το σχετικό Δελτίο Συμμετοχής (διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.epbe.gr ) και αποστέλλοντάς το στο email(info@conferre.gr)
ή στο fax (26510 68611) της Γραμματείας.

Όσοι συμμετέχοντες, ειδικοί και ειδικευόμενοι, επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, θα χρειαστεί να καταβάλουν τη συμβολική εγγραφή των 10,00 € στη Γραμματεία της Διημερίδας και θα πρέπει να παρακολουθήσουν το 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

Εγγραφές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν κι επί τόπου στην Γραμματεία της Διημερίδας την Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 και ώρα16.30.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στη Διημερίδα χορηγούνται 8 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 
 

 

Conferre Ltd, 4th klm. Ioannina-Dodoni Avenue
GR451 10 Ioannina, GREECE
Tel.: +30 2651 0 68610
Fax.: +30 2651 0 68611
E-mail: info@conferre.gr