Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Εγκύκλιος για την παράταση της θητείας των ειδικευομένων γιατρών