Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημ. Εσόδων ορίζει πως η αποζημίωση Βιβλιοθήκης πρέπει να θεωρηθεί αφορολόγητη και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

 

Η πρόσφατη εγκύκλιος της Γενικές Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κ. Σαββαϊδου (κλικ εδώ) ορίζει στο σημείο 4 πως η αποζημίωση βιβλιοθήκης συνεχίζει να παραμένει αφορολόγητη για τα εισοδήματα του 2014, για τα οποία ως γνωστόν υποβάλλουμε τώρα τις φορολογικές δηλώσεις.

Συνεπώς, στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούν τα Νοσοκομεία και οι ΔΥΠΕ, η αποζημίωση βιβλιοθήκης πρέπει να περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή στήλη και να μην αθροίζεται στα φορολογητέα εισοδήματα, ενώ σε όσες περιπτώσεις τα λογιστήρια είχαν εκδώσει βεβαιώσεις με φορολογημένη την παραπάνω αποζημίωση πρέπει να εκδώσουν νέες διορθωμένες βεβαιώσεις.

Η ΟΕΝΓΕ θα παρακολουθήσει στενά το ζήτημα και καλεί τις Ενώσεις να ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.

Πηγή: http://www.ygeianet.gr