Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

'Εκθεση Ζωγραφικής «Σήματα καπνού» της Ε. Βογιατζή - Συμμετοχή του ΙΘΤΠ στις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2015