Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

Συνημμένο Αρχείο: