Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14.1.2013