Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Οδηγίες για την εκκαθάριση των δαπανών αιμοκάθαρσης (συνεδρίες και υλικά) από την 01-01-2015''