Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ''

Πηγή-Συντάκτης: http://iskorinthias.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΡΗΓΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΑΡΕΤΗ

ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

 

 

ΑΘΗΝΑ, 02 ΜΑΪΟΥ 2014

 Με σκοπό τον εξορθολογισμό του συστήματος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων και μετά από μελέτη του σχετικού καταλόγου κωδικοποίησης, η Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ κατέληξε στην πρόταση εξαίρεσης από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων κωδικών εξετάσεων, που:

  1. Αφορούν σε διπλές καταχωρήσεις της ίδιας εξέτασης
  2. Περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις
  3. Είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη.
  4. Περιλαμβάνονται στην ιατρική επίσκεψη, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, και δεν τιμολογούνται μεμονωμένα.

Επισυνάπτεται η κατάσταση με τους κωδικούς που προτείνεται να εξαιρεθούν, όπως καταρτίστηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Εφαρμογής Εργαστηριακών και Διαγνωστικών Εξετάσεων σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνο Αλεξανδρόπουλο και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων κ. Σπυρίδωνα Κραμποβίτη.

Η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, του οποίου αναμένεται η έγγραφη απάντηση.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

 

020000001

Οζονοθεραπεία

               

020000004

Αχιλλειογραφία

               

020000008

Φωτοπληθυσμογραφία άκρων: α) απλή

         

020000009

Φωτοπληθυσμογραφία άκρων: β) κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας

 

 

020000014

Φωτοπληθυσμογραφία υπερκογχείων αρτηριών

         

020000020

Οζονοθεραπεία εξωτερική

             

020000022

Φυσιοθεραπεία Τraining αγγείων Ratrschow και Hurger.

       

020000023

Αποιδηματική θεραπεία δια ηλεκτρικού μηχανήματος π.χ. Flawtron, Angiostrat, Vaskulator.

 

040000003

Μέτρηση οστικής πυκνότητας με απορρόφηση μονο-ενεργειακής δέσμης (ΜΟΠ)

   

040000005

Ακτινογραφία απλή ήπατος

           

040000009

Τομογραφία, εκάστη τομή- απλή (Κλασική): β) Νεφρών

       

040000024

Γυναικογραφία (εμφύσεως αερίου)

           

040000025

Γυναικογραφία (εμφύσεως αερίου): εκάστη επί πλέον ακτινογραφία λεκάνης

   

040000026

Σαλπιγγογραφία, μετ’ επεμβάσεως και άνευ φαρμάκου

       

040000029

Θερμογραφία 6 λήψεων (1 Face και 2 λοξές για κάθε μαστό)

     

040000030

Ξηρογραφία μαστού (απαραιτήτως δι’ ειδικού Μαστογράφου και Ξηρογράφου), δύο λήψεις για κάθε μαστό

 

 

040000031

Ξηρογραφίες διαφόρων οργάνων και ξηροτομογραφίες (αν χρειασθεί) αριθμός λήψεων ο αναγραφόμενος στο παραπεμπτικό σημείωμα, εκάστη

 

 

040000032

Ξηρογραφία Low Dose Teschnicue εκάστη λήψη

         

040000034

Ακτινοσκόπηση υποχονδρίων (ήπατος)

         

040000038

Οπισθοπεριτοναϊκή εμφύσηση μετά μιάς ακτινογραφίας

       

040000039

Οπισθοπεριτοναϊκή εμφύσηση μετά μιάς ακτινογραφίας (Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον)

 

040000040

Πνευμονοπεριτόναιο μετά μιας ακτινογραφίας

         

040000041

Πνευμονοπεριτόναιο μετά μιας ακτινογραφίας (Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον)

   

040000042

Σαλπιγγογραφία, άνευ επεμβάσεως, άνευ φαρμάκου

       

040000044

Εκάστη ακτινογραφία δια φορητού μηχανήματος κατ’ οίκον (εκτός των εξόδων μεταφοράς)

 

040000045

Ταλαντογράφημα, έκαστον

             

040000046

Λεμφαγγειογραφία, αριθ. φιλμς 5, χρωστική ουσία, ιωδιούχος λιποδιαλυτή ουσία

   

040000047

Λαρυγγογραφία, πλέον αξία φαρμάκου

         

040000092

Φωτοτομογράφημα

 

 

040032004

Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για κάθε πλάγιο

 

 

040032005

Ακτινογραφίες αντιβραχίου για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για κάθε πλάγιο

 

 

040032006

Ακτινογραφίες ποδοκνημικής για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για κάθε πλάγιο

 

 

060000018

Ένεση ενδοφλέβια αρσενικούχων σκευασιών

         

060000019

Θεραπεία τριχοφύτου (όπου δεν ενδείκνυται η ακτινοβολία)

       

060000022

Αυθαιμοθεραπεία κατά συνεδρία

           

060000023

Θεραπεία μυκητιάσεως

             

060000024

Θεραπεία υπερτριχώσεως (διάρκεια 30′)

         

060000035

Αποτρίχωση με ηλεκτρόλυση μετά από ιατρική γνωμάτευση

       

070044009

Χρονικός καθετηριασμός του δωδεκαδάκτυλου για διαγνωστικό σκοπό

     

080000024

Ασκός αίματος

               

080000025

Μετάγγιση αίματος

             

080000026

Παρακέντηση στέρνου

             

080000035

Βασικός μεταβολισμός

             

080000036

Προσδιορισμός ειδικής δυναμικής ενεργείας του λευκώματος (5-6) λήψεις Βασικού Μεταβολισμού

 

100000002

Κολποσκόπηση απλή

             

100000003

Κολποσκόπηση απλή: εάν συνδυασθεί με βιοψία

       

100000004

Κολποσκόπηση απλή: απλή καταστροφή ιστού: όπως στην κρυοπηξία ή καυτηρίαση επαυξημένη
στο διπλάσιο.

 

 

100000007

Κολπική πλύση και καυτηρίαση τραχήλου μήτρας

       

100000008

Ηλεκτροπηξία – διαθερμοπηξία τραχήλου μήτρας ή ουρήθρας

     

100000009

Δοκιμαστική παρακέντηση δουγλασίου

         

100000010

Λαπαροσκόπηση

             

100000015

Καυτηριασμός τραχήλου. Εξάχνωση με laser

         

100000016

Καυτηριασμός τραχήλου.

             

110000012

Παρασκευή πλάσματος

             

110000014

Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης)

 

 

110000019

Σύνθεση αλύσων αιμοσφαιρίνης

           

110000030

MCV ερυθρών

               

110000031

MCH ερυθρών

               

110000032

MCHC ερυθρών

               

110000039

Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων

         

110000041

Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test)

         

110000042

Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων

         

110000048

Αιμοπεταλίων μέτρηση

             

110000049

Αιμοσφαιρίνη (Hb)

             

110000051

Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD)

   

110000057

Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά Betke

         

110000061

Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie)

         

110000062

Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιμοσφαιρινων (Μεθαιμοσφαιρίνης,
ανθρακυλαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.)

 

 

110000063

Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 3 αντιγόνων)

       

110000064

Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισμός 5 αντιγόνων)

         

110000065

Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π.

         

110000067

Αφαιμαξομετάγγισις, άνευ αξίας αίματος

         

110000072

Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο)

       

110000078

Παρακέντηση όγκων λεμφαδένος

           

110000084

Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεως

           

110000096

Αντιθρομβίνη III

               

110000098

Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι’ HCTH ή δι’ αδρεναλίνης

     

110000100

Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων

       

110000102

Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά

       

110000103

Εξέταση μόνον για αιμοπετάλια PLT

           

110000108

Εξέταση αίματος για αρίθμηση λευκών και τύπος αυτών

       

110000109

Εξέταση αίματος για αρίθμηση ερυθρών και αιμοσφαιρίνης

       

110000111

Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως

         

110000113

Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά)

           

110000114

Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά)

           

110000117

Ερυθροβλάστες (αναζήτηση)

           

110000118

Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά)

     

110000121

Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1)

       

110000122

Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2)

       

110000127

α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε70

           

110000128

Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνης

           

110000129

THROMBOTEST

             

110000131

Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά

     

110000132

Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια

       

110000134

Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος)

         

110000135

Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης

         

110000136

Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων

       

110000137

Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος)

 

110000138

Δοκιμασία VBT

               

110000139

Δοκιμασία ΗΑΒ ανά

             

110000140

Θερμοαστάθεια Ηb

             

110000142

Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη

           

110000145

Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) – Μπλε Ανιλίνη

     

110000150

Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING)

       

110000269

Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη)

       

120000012

Κλάσμα C4 συμπληρώματος

           

120000063

Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων

         

120000064

Συμπλήρωμα ορού C3

             

120000070

Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ΕΝΥ

           

120000071

Ολιγοκλωνικά αντισώματα για τον ορό του αίματος

       

120000072

Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ

           

120000073

Βασική πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματος

         

120000075

Ποσοστικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά

     

120000416

Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ)

   

130000021

α-Μαννοσιδάση (λευκά)

             

130000025

Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης

       

130000028

Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης

       

130000031

Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων)

     

130000032

Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων)

     

130000037

Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος

         

130000049

Μελανίνη αίματος ή ούρων

             

130000053

Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους

           

130000054

Καροτίνη αίματος

             

130000076

Για εξέταση κηλίδων αίματος προς καθορισμό της ομάδος στην οποία ανήκει τούτο

 

 

130000087

Εξέταση κοπράνων πλήρως δι’ αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon

   

130000098

Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρες

       

130000102

Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης

         

130000111

Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ανά

     

130000112

Προσδιορισμός στο αίμα οξυγόνου – οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης ανά

   

130000130

α-Mαννοσιδάση πλάσματος

           

130000131

Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων

           

130000132

Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα)

           

130000136

Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων

       

130000143

Δοκιμασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων

         

130000144

δ-Αμινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ALA)

         

130000146

Δοκιμασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι΄ ωσμωμέτρου

     

130000162

Μελέτη της σύστασης της χολής

           

130000163

Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE

 

130000177

Χολικά άλατα ορού

             

130000187

Βιταμίνη Ε

               

130000188

Ένζυμα φυλλικού οξέος (Να αντικατασταθεί από 110000120)

 

130000192

Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα

         

130000194

Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση

   

130000195

Αμινοξέα με HPLC του ENY

           

130000196

Για τα αμινοξέα του ορού του αίματος

           

130000197

Καμπύλες σακχαραιμικές (λακτόζης, μαλτόζης, καλοσακχάρου)

     

130000198

Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) ανά

     

150000007

Μερική εξέταση ούρων

             

150000010

Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωματίων στα ούρα

       

150000011

Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών

       

150000012

Δοκιμασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων

         

150000013

Χημική εξέταση ουρολίθων

             

150000016

Αναζήτηση σπειροχαίτης δι΄ υπερμικροσκοπίου

         

150000026

Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδο

     

150000028

Εξέταση ορού αίματος κατά Weinberg

         

150000033

Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώς

     

150000035

Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης

           

150000037

Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ.λ.π.)

 

 

150000039

Αντίδραση Zondek – Friedman

           

150000040

Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών

     

150000041

Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών

       

150000055

Παρασκευή αυτεμβολίων

             

150000068

Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος

 

150000069

Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά

 

 

150000070

Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.)

 

 

150000073

Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων

           

150000074

Εξέταση ούρων κατά Addis

           

150000079

Εξέταση Nelson – Mayer

             

150000080

Waler Rose

               

150000086

Δοκιμασία Latex

               

150000087

Αντισώματα δια τοξόπλασμα

           

150000094

Τυποποίηση στρεπτοκόκκων

           

150000101

Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος

     

150000102

Ames Ona

               

150000103

Prolk – m

               

150000105

DERMO TEST

               

150000108

Ιολογικός Έλεγχος

             

150000122

Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση

       

150000123

Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα

         

150000124

Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος

     

150000125

Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση

         

220000002

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον προ κόπωσης

       

220000003

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον μετά κόπωση

       

220000004

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο προ κόπωσης (με ή χωρίς Laser)

   

220000005

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser)

   

220000007

Ορθοδιάγραμμα καρδιάς

             

220000008

Καθετηριασμός των κοιλοτήτων της καρδιάς

         

220000009

Κόστος καρδιακών καθετηριασμών

           

220000010

Bαλληστοκαρδιογράφημα

             

220000011

Ραδιοηλεκτροκαρδιογράφημα

           

220000012

Φωνοκαρδιογράφημα

             

220000013

Σφυγμογράφημα

             

220000014

Απλός καθετηριασμός

             

220000015

Συνδυασμένος καθετηριασμός

           

220000016

Κινηματοαγγειογραφία

             

220000026

Ανυσματοκαρδιογράφημα

             

220000027

Κορυφοκαρδιογράφημα

             

220000028

Καρωτιδογράφημα

             

220000030

Δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητος

         

250000006

Ανάλυση μειώσεως

             

250000007

Ανάλυση δερματογλυφικών

           

250000011

Καρυότυπος για απόδειξη πατρότητας (3) άτομα

         

270000009

Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα: α) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδικάς καταγραφικάς

 

 

συνθήκας (δια τοποθετήσεως σφηνοειδών ηλεκτροδίων κατόπιν μικροεπεμβάσεως επί του

 

εξεταζομένου)

               

270000015

Υπινιακή παρακέντηση, κοιλιογραφία

           

270000016

Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση

           

270000018

Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο

             

270000019

Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι

             

270000022

Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας

         

270000023

Υπνοθεραπεία

               

270000025

Κοιλιογραφία εγκεφάλου

             

270000029

Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: β) ΠΝΓ

     

270000030

Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα

   

270000033

Ρεογράφημα – Ρεοεγκεφαλοφράφημα

         

270000034

Ινσουλινοθεραπεία

             

270000039

Ηλεκτροϋποφλοιογράφημα

             

270000040

Χαρτογράφηση εγκεφάλου

           

270000046

Ανάλυση ισορροπίας

             

270000047

Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος

           

270000048

Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας

           

270000049

Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας

           

380000001

Αφαίρεση επιδέσμου μικρού

           

380000002

Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου

           

380007001

Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού

         

380007002

Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση

           

380009002

Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού

       

380019001

Τοποθέτηση γύψου Μηρο-Κνημο-Ποδικού

         

380019002

Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση

           

380023001

Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης

     

380026001

Ανάταξη καταγμάτων μηρού με εφαρμογή γύψου

         

380041001

Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης

   

380047001

Ανάταξη καταγμάτων κλειδός

           

380047002

Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης

           

380047003

Ανάταξη καταγμάτων πλευρών

           

380049001

Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού

     

380049002

Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης

         

400000005

Αφαίρεση πτερυγίου

             

400000006

Αφαίρεση χαλαζίου

             

400000008

Κρυοπηξία επιπεφυκότων

             

400000012

Τοποθέτηση ενδοφθαλμίων φακών

           

400000013

Βυθοσκόπηση με φακό τρικάτροπτρον επαφής κατά GOLDMAN

     

400000015

Εξέταση με σχισμοειδή λυχνία

           

400000016

Σκιοσκοπία (στις διαθλαστικές ανωμαλίες παιδιών)

       

400000021

Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π.

         

400000023

Βαθογραφία οφθαλμού

             

400000025

Κορεπραξία δια φωτοπηξίας

           

400000028

Διάγραμμα προσαρμοστικότητας

           

400000029

Φωτογραφίες βυθού οφθαλμού

           

400000031

Φωτογραφίες προσθίων μορίων βολβού

         

400000032

Εξέταση για αντίληψη χρωμάτων (ανωμαλοσκόπιο Nagel)

       

400000035

Εξέταση δι’ Adaptometre προσαρμογή στο σκότος

       

400000037

Ορθοπτική μελέτη

             

400000039

Οφθαλμοδυναμομέτρηση

             

400000040

Μυογράφημα

               

400000041

Τονογράφημα

               

400000042

Ηλεκτροτανογραφία

             

400000043

Ακτινογραφία κατά Comberg

           

400000045

Τονομέτρηση

               

400000054

Μελέτη γλαυκώματος

             

400000055

Οπτικά πεδία

               

400000058

Οπτικός νυσταγμός

             

400000060

Ορθοπτική άσκηση

             

400000061

Πλήρης μελέτη βυθού οφθαλμού

           

400000062

Προσαρμογή στο σκότος

             

400000064

Πλήρης μελέτη χρωματικής αντίληψης

           

400000065

Σιελογραφία

               

400000067

Τεστ υδροποσίας

             

430000004

Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Α΄ Επέμβαση

         

430000005

Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Β΄ Επέμβαση

         

430000006

Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Γ΄ Επέμβαση

         

430000007

Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Δ΄ Επέμβαση επαναληπτική

       

430000008

Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Α΄ Επέμβαση

         

430000009

Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Β΄ Επέμβαση

         

430000010

Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Γ΄ Επέμβαση

         

430000011

Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Δ΄ Επέμβαση επαναληπτική

     

430000013

Πλύση κοιλότητας υπεζωκότος

           

480000002

Προσδιορισμός όγκου αίματος πλάσματος ερυθρών – RIA

       

490000004

Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία (HIDA)

         

490000006

Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία και μετά κόπωσην

       

490000008

Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μετά κόπωση

         

490000039

Ραδιενεργό νεφρόγραμμα με 121 και ανάλυση με Η/ Υ

       

490000041

Νεφρόγραμμα με I231

             

490000083

Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (HG)

       

540000001

Λήψη εκκριμάτων για μικροβιολογική εξέταση

         

540000002

Θεραπεία δια γαλβανικού ρεύματος

           

540039006

Δι’ επιπωματισμού κάθε συνεδρία

           

540039011

Φαρμακευτικός πωματισμός ρινός

           

540043002

Λογοπεδική εξέταση

             

540043006

Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία)

       

540043007

Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας

         

540043008

Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση

         

540046001

Βρογχιακά συρίγγια

             

540046002

Τραχειοβρογχοσκόπηση

             

540046005

Βιοψία βρόγχων

               

540048001

Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετ’ εξαλείψεως αντανακλαστικών

     

540050006

Πλύση ωτός απλή

             

540050007

Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς

           

540050008

Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν

           

540050009

Εμφυσήσεις ευσταχιανής σάλπιγγας

           

540050010

Καθετηριασμός ευσταχιανής σάλπιγγας

         

540050011

Καθετηριασμός και διαστολή ευσταχιανής σάλπιγγας

       

540050012

Ηλεκτρομάλαξη τυμπάνου

             

540050018

Ηλεκτρονυσταγμογραφία: α) Δια διακλισμού

         

540050019

Ηλεκτρονυσταγμογραφία: β) Δια περιστροφής

         

540050032

Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια του ταλαντευομένου εδράνου

     

550000013

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) ανά