Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ‘’Αμοιβές ιατρικών επισκέψεων & Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων μηνός Ιουλίου 2012’’