Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Φ. ''Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης''

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές

Σας ενημερώνουμε ότι χθές 27.5.2014 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κείμενο του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 536/2014 για τις Κλινικές Δοκιμές. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Κλινικές Δοκιμές στην Ελληνική γλώσσα βρίσκεται διαθέσιμος εδώ.