Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Φ. Επιστημονικές εκδηλώσεις - Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις εξωτερικού (μηνός Φεβρουαρίου)

Επιστημονικές εκδηλώσεις

Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις εξωτερικού (μηνός Φεβρουαρίου).

Εγκριθείσες αιτήσεις.
Απορριφθείσες αιτήσεις.