Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ