Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή Ι.Σ.Αθηνών προς πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: Η απάντηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβεβαιώνει τις κρίσιμες επισημάνσεις του Ι.Σ.Α.

Επιστολή ΙΣΑ προς πρόεδρο ΕΟΠΥΥ με θέμα: Η απάντηση του ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώνει τις κρίσιμες επισημάνσεις του ΙΣΑ