Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή Σ.Ε.Υ.Π.- Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τις Υ.ΠΕ. με θέμα "Ενημέρωση για το νομικό κενό στην τοποθέτηση των γιατρών του πρώην Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Υ.ΠΕ.''

Συνημμένο Αρχείο: