Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή της ΟΕΝΓΕ στην ΓΓ Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης βιβλιοθήκης