Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Κλινικοεργαστηριακών και Εργαστηριακών Γιατρών προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις Νέες Συμβάσεις

Δημοσιεύθηκε Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, Κο Κοντό Δημήτριο

06/03/2014

Κε Πρόεδρε,

Λάβαμε γνώση του προσχεδίου της σύμβασης των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ), την οποία και απορρίπτουμε ως βάση διαλόγου.

Από μηδενική βάση θα πρέπει να τεθεί η συζήτηση για τη νέα συλλογική σύμβαση με την Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών

Την πρώτη συνάντηση εργασίας είχε η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών σήμερα στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για να συζητήσει τα καίρια θέματα που αφορούν τη νέα συλλογική σύμβαση του ΕΟΠΥΥ. Η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που συγκροτήθηκε με εισήγηση της ΠΟΣΙΠΥ στον Πανελλήνιο ιατρικό Σύλλογο και τέθηκε υπό την αιγίδα του, δημιουργήθηκε υπό την εποπτεία του ΠΙΣ γα να εκπροσωπήσει τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας στη διεκδίκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών της χώρας. Μετά από πολύωρη συζήτηση, η Επιτροπή έκρινε την προτεινόμενη από τον ΕΟΠΥΥ σύμβαση αβάσιμη διαλόγου και κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις:

1) συλλογικές συμβάσεις κατά πράξη και περίπτωση που θα διαπραγματευθούν ο ΠΙΣ και οι Ιατρικοί Σύλλογοι με τον ΕΟΠΥΥ για τα μέλη τους.

2) ισότιμη δυνατότητα συμμετοχής στις συμβάσεις σε όσους γιατρούς το επιθυμούν.

3) Η διεκπεραίωση της αξιολόγησης της υποδομής (μετρικά στοιχεία) και της λειτουργίας των ΙΔΕ να διενεργείται από τους Ιατρικούς Συλλόγους, στα πλαίσια της αδειοδότησης τους με μία μεταβατική περίοδο και χρόνο προσαρμογής.

4) πληρωμή δαπανών εντός 45 ημερών όπως προβλέπεται νομοθετικά.

5) σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ διαπιστώσει στις συμβάσεις παραβίαση των κριτηρίων αξιολόγησης, να κοινοποιεί την καταγγελία στην αδειοδοτούσα αρχή, η οποία θα κάνει και τον έλεγχο.

6) η αναπροσαρμογή τιμών από τον ΕΟΠΥΥ να διενεργείται μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης, δηλαδή μετά την πάροδο 2 χρόνων και σε καμία περίπτωση στους 6μήνες.

7) Αναθεώρηση με διπλασιασμό τουλάχιστον του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ώστε να είναι συμβατό με ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ και των χωρών της ΕΕ. Ζητούνται άμεσα διευκρινίσεις για τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ του τρέχοντος έτους που αφορά εργαστήρια και πράξεις, τόσο ως προς το ύψος του προϋπολογισμού, όσο και ως προς τον τρόπο υλοποίησής του.

8) η ποιότητα υπηρεσιών υγείας έχει ανελαστικό κόστος και διέπεται από συγκεκριμένους επιστημονικούς κανόνες διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να καλύψει το κόστος της ιατροτεχνολογικής υποδομής και της ποιότητας και όχι να την υποβαθμίζει με απανωτές εκπτώσεις και κουρέματα.

9) η πολιτεία οφείλει να θεσμοθετήσει με μεταβολή του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ, διαδικασία ιατρικής και οικονομικής προέγκρισης για κάθε παραπεμπτικό που θα εκδίδεται από το σύστημα ώστε να είναι βέβαιη η αποπληρωμή του παρόχου από τον ΕΟΠΥΥ (εντός κλινικού ελέγχου και προϋπολογισμού).

10) Όσον αφορά τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, απαιτούμε γραπτώς απαντήσεις επί των ερωτημάτων που έχει θέσει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων ΕΟΠΥΥ και σαφείς διευκρινίσεις επί του πλαισίου του κλινικού ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ με σαφή αιτιολόγηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας κάλυψής του από τον Οργανισμό.

11) η συμμετοχή των ασφαλισμένων να διενεργείται επί της κρατικής τιμής όπως ισχύει σήμερα.

12) αναπροσαρμογή της συμμετοχής του ασθενούς με εισοδηματικά κριτήρια και σύμφωνα με τη σοβαρότητα και τη χρονιότητα της νόσου.

13) η δυνατότητα εκπτώσεων σε εξετάσεις να επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης των Ιατρικών Συλλόγων, με σαφή τεκμηρίωση της διασφάλισης της ποιότητας και της δημόσιας υγείας. Απαραίτητη η πλήρης εφαρμογή ιατρικής νομοθεσίας περί ιατρικής διαφήμισης.

Απαιτούμε ο σχεδιασμός της σύμβασης να είναι βασισμένος στα θεσμικά αιτήματά μας, στα πλαίσια μίας διαρθρωτικής μεταρρύθμισης από μηδενική βάση, στην οποία θα συμμετέχουμε ενεργά.

Εφιστούμε την προσοχή στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι ο ιδιωτικός τομέας της ΠΦΥ έχει επανειλημμένως χρηματοδοτήσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και έχει δεχτεί σωρεία απαγορευτικών για την εύρυθμη λειτουργία τους, οικονομικών όρων συνεργασίας με μονομερείς παράνομες και αντισυμβατικές ενέργειες από τον ΕΟΠΥΥ που θέτουν ταφόπλακα στις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (απλήρωτες και απρογραμμάτιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, rebate, clawback, ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, πληρωμές μετά από εξάμηνο, κλπ). Καμία ανοχή δεν θα υπάρξει στη συνεχιζόμενη αυτή ισοπεδωτική πολιτική υγείας.

Στη συνάντηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΙΣΑ, και τα μέλη της επιτροπής κκ Βάνα Ανεμοδουρά, Πρόεδρος ΙΣ Πειραιά, Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος ΙΣ Πάτρας, Σωτήρης Δαμασκηνός, Πρόεδρος ΙΣ Κορίνθου, Φώτης Πατσουράκος, Πρόεδρος ΠΟΣΚΕ και Ταμίας ΙΣΑ, Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου Πρόεδρος της ΠΟΣIΠY, Γιάννης Κλεινάκης, Γεν γραμματέας και ο Τάσος Τσάτσος Γραμματέας ΠΟΣΚΕ.

Κοινοποίηση: Π.Ι.Σ.

Πηγή: http://www.isathens.gr