Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 249.000.000,00€ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ210-ΚΑΕ 2365

Συνημμένο Αρχείο: