Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ ''ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ''

17/4/2015

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή της αίτησης για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας θα γίνεται αρχικά ηλεκτρονικά. Για την υποβολή θα πρέπει να μπαίνετε στο site tsay.gr - ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς  – Υποβολή δαπανών  από ασφαλισμένους-Βοήθημα μητρότητας. Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ,το σύστημα θα εμφανίζει έναν αριθμό πρωτοκόλλου τον οποίο και θα αναγράφετε στην χειρόγραφη αίτησή σας .Για να εκτυπώσετε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που σχετίζονται με το επίδομα μητρότητας θα πρέπει να ακολουθείτε την διαδρομή www.tsay.gr- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Περίθαλψη – Πληροφορίες για το επίδομα μητρότητας

Κατόπιν η χειρόγραφη αίτηση με τα συνημμένα παραστατικά της θα αποστέλλεται στο ΕΤΑΑ Τομέας Υγειονομικών Αχαρνών 27- 10439- Αθήνα

Ενημερώνουμε επίσης ότι όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί προ της παρούσης ανακοίνωσής μας θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά από την υπηρεσία και έτσι οι ασφαλισμένες δεν πρέπει να προβούν σε  εκ νέου υποβολή της αιτήσεώς τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα παροχών νοσοκομειακής περίθαλψης του τομέα Υγειονομικών στο τηλ. 2108254146.