Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Εφαρμογη του Αρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της ......

ΠΗΓΗ:ΤΣΑΥ

http://www.tsay.gr/

Συνημμένο Αρχείο: