Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΗΓΗ:kanali6

https://www.youtube.com/watch?v=XNOWeKw7Xkw