Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Η Απάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Εργαστηριακής Ιατρικής στο δημοσιέυμα της Εφημερίδας " Η ΑΥΓΗ" με τίτλο "Ο ΙΣΑ διοικεί το ΕΣΥ"

Σας επισυνάπτουμε την απάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Εργαστηριακής Ιατρικής στο δημοσιέυμα της Εφημερίδας " Η ΑΥΓΗ" με τίτλο "Ο ΙΣΑ διοικεί το ΕΣΥ" και την αρχική επιστολή του ΙΣΑ