Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Η απόφαση που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. στη συνεδρίαση της Παρασκευής 15 Μαϊου