Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας για τη διευθέτηση της λειτουργίας του συστήματος e-ΔΑΠΥ για την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδουλευμένων των πιστοποιημένων ιατρών

Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2012

                                                                        Αθήνα, 4/12/2012
                                                          ΑΠ 33988

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κ. Ε. Παπαγεωργόπουλο

«ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε-ΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ »

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Έχουμε λάβει πληθώρα τηλεφωνημάτων μελών μας, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα διότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης e-dapy για όσους ιατρούς δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Στην από 23-11-2012 συμπληρωματική ανακοίνωση σας, είχατε επισημάνει ότι η καταχώριση στην εν λόγω εφαρμογή ισχύει τόσο για τους συμβεβλημένους όσους και τους πιστοποιημένους παρόχους υγείας. Πλην όμως και παρότι έχουν παρέλθει ήδη εννέα ημέρες από την διευκρινιστική ανακοίνωση αυτή ακόμα δεν έχετε εκδώσει νέα ανακοίνωση. Δίνετε δε, ως καταληκτική ημέρα την 15-12-2012 με αποτέλεσμα να φαίνεται πρακτικά αδύνατη η συγκεκριμένη καταχώριση. Πρέπει δε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι στο διαδίκτυο «κυκλοφορούν» ευρέως υπηρεσίες, που ζητούν χρήματα από τους ιατρούς μας προκειμένου να τους καταχωρήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι διανύουμε μια εποχή στην οποία από την μια εμπαίζονται οι ιατροί μας , από την άλλη έχουν καταντήσει γραμματείς, ενώ ταυτόχρονα ανθούν ευρέως κερδοσκόποι- καιροσκόποι, οι οποίοι τους ζητούν αμοιβή για να καταχωρήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στα δεδουλευμένα τους για τα οποία ακόμα παραμένουν απλήρωτοι .Οφείλετε λοιπόν άμεσα να μεριμνήσετε για την διευθέτηση του σοβαρότατου αυτού ζητήματος, να δώσετε παράταση στην προθεσμία καταχώρησης , καθώς επίσης να μεριμνήσετε και για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όσους ιατρούς προσπαθούν εδώ και ημέρες να καταχωρήσουν τις δαπάνες, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από την άσκηση του λειτουργήματος τους(όπως π.χ δεν έχει ενταχθεί ακόμα στην εφαρμογή το ΕΤΑΜ-ΜΜΕ με αποτέλεσμα τα μέλη μας να μην δύνανται να καταχωρήσουν τα συγκεκριμένα ποσά) .

Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργούνται ιατροί δυο ταχυτήτων , ούτε βέβαια τακτικές οι οποίες εξευτελίζουν το ιατρικό λειτούργημα.

Παρακαλούμε για τις ΑΜΕΣΟΤΑΤΕΣ ενέργειες σας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                         ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ