Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ''Είναι αναγκαία η ενίσχυση των νέων ιατρών με επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ''

Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2013

Προς τον Υπουργό Εργασίας

Κ. Ιωάννη Βρούτση

Αθήνα, 7-1-2013

                                                                                                   Α.Π 34610

ΘΕΜΑ: «Είναι αναγκαία η ενίσχυση των νέων ιατρών με επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία δυσχεραίνει την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, διότι όπως σας είναι γνωστό η επάνδρωση ενός ιατρείου προϋποθέτει την επένδυση ιδιαιτέρως υψηλού κεφαλαίου για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να μην δύνανται οι νέοι ιατροί να παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους και να παραμένουν άνεργοι, μη έχοντας εναλλακτικό εισόδημα επιβίωσης .

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η επιδότηση των ιατρών μέσω προγράμματος ενίσχυσης του ΟΑΕΔ, όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα, προκειμένου να ενισχυθούν οι ιατροί, ώστε να έχουν τη δυνατότητα επάνδρωσης των ιατρείων τους με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, τα οποία συνδράμουν καθοριστικά στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

Σας καλούμε λοιπόν να μεριμνήσετε για την οικονομική ενίσχυση των ιατρών μέσω του σχετικού προγράμματος, το οποίο θα συνδράμει καταλυτικά τόσο στην ενίσχυση του χώρου της υγείας, όσο και στην εύρυθμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από τους νέους ιατρούς.


           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                              ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ