Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012

Ηράκλειο, 05/12/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας σε σχέση με πρόσφατο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (4/12/2012) περί  «ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012» ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία λάβαμε τις εξής διευκρινήσεις σχετικά με την χορήγηση κλειδάριθμων σε όσους ιατρούς δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ (αφορά κυρίως τους πιστοποιημένους ιατρούς) προκειμένου να μπορέσουν να συνδεθούν με την Υπηρεσία Δήλωσης Δαπανών για Υπηρεσίες Υγείας πριν την 01/01/2012 και να καταχωρήσουν τις δαπάνες τους.

Όσοι ιατροί κάνετε για πρώτη φορά την διαδικασία αυτή τα βήματα που θα ακολουθήσετε είναι τα εξής:

  • Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/)/Εφαρμογές/ Υποβολές Υπολοίπων / Εγγραφή λοιπών Παρόχων Υγείας / (αριστερά)Εγγραφή χρήστη
  • Κάνετε εγγραφή-Αίτηση για Κλειδάριθμο-Εκτυπώνετε την αίτηση

Όσοι ιατροί έχετε ήδη μπει  στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και έχετε κάνει απλή εγγραφήτα βήματα που θα ακολουθήσετε είναι τα εξής:

  • Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr)/ Εφαρμογές/ Υποβολές Υπολοίπων/Επανεγγραφή χρήστη
  • Όταν ολοκληρώσετε την επανεγγραφή σας εκτυπώνετε την αίτηση.

Σε περίπτωση που σας εμφανιστεί η σημείωση «Υπάρχει ήδη χρήστης με τον ίδιο Κωδικό Χρήστη» αλλάξτε τον Κωδικό Χρήστη.

Αφού λοιπόν είτε με τον ένα τρόπο είτε  με τον άλλο εκτυπώσετε την αίτηση

προσκομίζετε στα γραφεία του πρώην ΟΠΑΔ (Καζάνη 4-βόρεια του Αγ. Μηνά-πλατεία Αγίας Αικατερίνης) τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Την αίτηση που εκτυπώσατε
  2. Πρωτότυπο Εκκαθαριστικό Εφορίας και μια φωτοτυπία αυτού
  3. Βιβλιάριο ΤΣΑΥ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Ταυτότητα ιατρού

Σε περίπτωση που την διαδικασία δεν την κάνει ο ίδιος ο ιατρός αλλά εκπρόσωπός του απαιτούνται επιπλέον:

  1. Ταυτότητα του εκπροσώπου
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του ιατρού στην οποία να δηλώνετε η εκπροσώπηση και να αναφέρετε ότι αφορά στην χορήγηση κλειδαρίθμου

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 23/12/2012.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

Σχετικό αρχείο: PDF

 

                                                    Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
                                             Γρηγόρης Πασπάτης                                                            Γεώργιος Καραντινός