Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΞΑΝΘΗΣ ''ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Π.Φ.Υ.''