Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΠΑΤΡΩΝ: Εξώδικη δήλωση, πρόσκληση και επιφύλαξη προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Υπουργό Υγείας & Η.ΔΙ.Κ.Α. (περί πλαφόν και Ι.Ε.Ε.)