Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΠΑΤΡΩΝ ''ΦΕΚ 2494 τ. Β΄ /4-10-2013 – Κατάργηση Πληθυσμιακών Κριτηρίων για Αδειοδοτήσεις''