Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Καθορισμός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες / Εβδομάδες για θέματα υγείας