Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Κανονική άδεια υπαλλήλων που επαναφέρθηκαν (ν.4325/2015)

Κανονική άδεια υπαλλήλων που επαναφέρθηκαν (ν.4325/2015)