Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Κατανομή κονδυλίων στις Περιφέρειες της Χώρας,που αφορούν αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών για το Γ' τρίμηνο του 2012