Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ξάνθης Επιστημονική Εκδήλωση 7/12/2012 στο Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ

                                         

                                    Kέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Γ.Ν.Ξάνθης

                                           τηλ : 2541352120 -123       

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

( πρώην ΚΕ.Κ.Υ.ΚΑ.μεΑ.)

 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

διοργωνώνει επιστημονική εκδήλωση, με θέμα

" Σπάζοντας την μοναξιά της αναπηρίας"

7 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ.

στην αίθουσα αμφιθεάτρου του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης