Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΝΕΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

cid:image001.gif@01CD9597.1CCADE70cid:image002.jpg@01CD9597.1CCADE70Νο. 5-0818-837

ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ NHSΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

South West of England

·         1 ConsultantHistopathologist

·         1 ConsultantNeurologist

·         1 ConsultantMicrobiologist

·         1 Consultant Rheumatologist

·         1 Consultant in General Internal Medicine with special interest in Infectious Diseases

·         2Consultants General Radiologists (MRI&CT)

·         1 Specialty Doctor & 3 Consultants in Stroke Internal Medicine

·         2 Specialty Doctors & 3 Consultants in Care of The Elderly

·         2 Specialty Doctors & 2 Consultantsin Obstetrics & Gynaecology

·         5 SpecialtyDoctors& 1 Consultant Anaesthesiologists

·         1 Specialty Doctor in Trauma & Orthopaedics

·         1 Specialty Doctor in Paediatrics

North of England

·         1 Consultant General Radiologist (MRI&CT)

·         1 Consultant Interventional Radiologist

·         1 Consultant Breast Radiologist

·         1 ConsultantNeurologist

·         1 Consultant in Acute Internal Medicine

·         2 Specialty Doctors & 2 Consultantsin General Internal Medicine

·         2 Specialty Doctors in Obstetrics & Gynaecology

·         2 Specialty Doctors in Paediatrics

·         5 Specialty Doctors & 3 Consultants in Stroke Internal Medicine

·         7 SpecialtyDoctors& 1 Consultant Anaesthesiologists

Central of England

·         1 ConsultantNeurologist

·         1 Consultant Rheumatologist

·         1 Consultant Microbiologist

·         3 Consultants in General Internal Medicine

·         1 Consultant inRespiratory Medicine

·         2 ConsultantGastroenterologists

·         1 Consultant Breast Radiologist

·         1 Specialty Doctor & 1 Consultantin Obstetrics & Gynaecology

·         5 SpecialtyDoctorsAnaesthesiologists

·         2 Specialty Doctors in General Surgery & 1 Specialty Doctor in Trauma & Orthopaedics

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικόςετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Details about the Specialty Doctor Vacancy:

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός. Ετήσιος, μικτός μισθός ενός SpecialtyDoctor από £45000 - £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι  48 την εβδομάδα, συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (On-Calls).

Ο Αιτούμενος Θα Πρέπει:

1.       Να Έχει IELTS Academic7.5 ή Να Είναι Ήδη Εγγεγραμμένος στο GMC & Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία Τα Τελευταία Τουλάχιστον 3 Χρόνια

2.       Άμεση διαθεσιμότητα ιατρών για ΟΛΕΣ τις θέσεις (τουλάχιστον 2-3 μηνών μετά από μια επιτυχή συνέντευξη)

 

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

 

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

·         Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία (στις Consultant θέσεις)

·         Τίτλος Ειδικότητας (στις Consultant θέσεις)

·         Πιστοποιητικό γλωσσομάθειαςIELTS Academic with Overall Score7.5

·         Δικαίωμα εγγραφής στοGeneral Medical Council

 

*****ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ******:

Για όποια νέα εγγραφή από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα απαιτείται από το GMC(GeneralMedicalCouncil) το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS, AcademicwithOverallScore7.5!

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.

 

 

Kindest Regards

Katerina Kontalipou

GlobalMediRec

Mob: +30 6934 803930

Email: katerina.kontalipou@globalmedirec.com

www.globalmedirec.com