Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1.2.2013